Opłaty dodatkowe Google Ads

Ze względu na wprowadzone przez niektóre Państwa podatki od usług cyfrowych, Google zdecydowało się wprowadzić opłaty operacyjne za kampanie Google Ads.
Poniżej zamieszczamy listę krajów z dodatkowymi informacjami:

austria flaga 200

Austria

Do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawana opłata w wysokości 5%.
(Od 1 listopada 2020 r.)

turcja flaga 200

Turcja

Do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawany ustawowy koszt operacyjny w wysokości 5%.
(Od 1 listopada 2020 r.)

wielka brytania flaga 200

Wielka Brytania

Do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawana opłata w wysokości 2%. (Od 1 listopada 2020 r.)

francja flaga 200

Francja

Do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawany ustawowy koszt operacyjny w wysokości 2%. (od 01 maja 2021r.)

hiszpania flaga 200

Hiszpania

Do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawany ustawowy koszt operacyjny w wysokości 2%. (od 01 maja 2021r.)

flaga wlochy

Włochy

Do każdej faktury lub wyciągu będą dodawane ustawowe koszty operacyjne w wysokości 2%. (od 1 października 2021r.)

flaga indie

Indie

Do każdej faktury lub wyciągu będą dodawane ustawowe koszty operacyjne w wysokości 2%. (od 1 października 2021r.)

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące opłat za reklamy zakupione w Google Ads:

1

Opłaty będą widoczne na fakturze lub wyciągu jako osobne pozycje dla każdego kraju. Będą także wyświetlane w sekcji „Transakcje” na koncie Google Ads. Będą naliczane za wyświetlanie reklam w krajach wymienionych powyżej.

2

Wraz z nowymi opłatami Google może również naliczać wszystkie podatki, takie jak podatek od sprzedaży, VAT, podatek od towarów i usług, czy QST, obowiązujące w danym kraju.

3

Jeśli korzystasz z fakturowania miesięcznego lub płatności automatycznych, Google doda te opłaty do budżetu konta. Jeśli na przykład Twój budżet wynosi 100 euro, to za wyświetlanie reklam we Francji lub w Hiszpanii zostanie naliczona ustawowa opłata za koszt operacyjny w wysokości 2 euro, dlatego całkowita opłata wyniesie 102 euro (plus wszystkie podatki obowiązujące w danym kraju, np. podatek od sprzedaży, VAT, GST lub QST).

4

Jeśli korzystasz z płatności ręcznych, Google może naliczać opłaty dopiero po wykorzystaniu środków wpłaconych na konto. W takim przypadku saldo konta pozostanie otwarte, a należne opłaty zostaną automatycznie potrącone z następnej przedpłaty. Jeśli na przykład za wyświetlanie reklam we Francji lub w Hiszpanii naliczona zostanie opłata z tytułu ustawowych kosztów operacyjnych w wysokości 2 euro, po czym dokonasz wpłaty w wysokości 100 euro, otrzymasz 98 euro na wyświetlanie reklam (100 euro – 2 euro) i saldo na koncie będzie wynosić 98 euro.

Scroll to Top