API

Interfejs programistyczny aplikacji. Dostarcza informacje o podstawowych strukturach programu i danych, metodach komunikacji między aplikacjami oraz budowie klas obiektów. Jest to szkielet/ podstawa dla programu.