Słowa kluczowe

Słowa kluczowe to określone słowa i frazy, które powiązane są z zapytaniem użytkownika i dzięki którym wyświetlane zostają reklamy. Słowa kluczowe mogą mieć różne typy dopasowań, od których zależy czy dana reklama zostanie wyświetlona, czy też nie.