AI<>BA Conference, czyli jak nowoczesna technologia może wspomóc biznes

Magdalena Kościółek
Magdalena Kościółek
Archiwum 11.2023
 
AIBA Conference, czyli jak nowoczesna technologia może wspomóc biznes

AI<>BA Conference, czyli jak nowoczesna technologia
może wspomóc biznes

Sztuczna inteligencja to nie tylko generatory treści czy obrazów, ale szereg różnych narzędzi usprawniających działanie biznesów. Sztuczna inteligencja to przede wszystkim różnego rodzaju, mniej lub bardziej, zaawansowane algorytmy, co świetnie uzmysłowiła gościom AI<>BA Conference w Katowicach, w której mieliśmy okazję uczestniczyć.

Co, kto i gdzie?

25 października w Muzeum Śląskim w Katowicach miało miejsce wydarzenie – “AI<>BA Conference: Discover the Potential of AI for Your Business”. Jak zaznaczali organizatorzy, jego rolą było otwarcie drzwi do świata sztucznej inteligencji w biznesie. A rolę przewodników w tej niezwykłej podróży pełniło czternastu prelegentów z siedmiu krajów. Jak zatem wyglądało?

In search of a common language

Pierwsze kroki w podróży stawialiśmy z Wojciechem Gruszczykiem z co.brick, który swoje wystąpienie w temacie “In search of a common language: The Business, Development, and Research Nexus” rozpoczął od samych podstaw, czyli co łączy biznes, naukę i rozwój. Zaznaczył, że obszary te wpływają na siebie wzajemnie, bardziej, niż nam się wydaje i sprawnie przeszedł do zagadnień typowo związanych z AI. Wskazał, że z punktu widzenia użytkowników, AI to taka maszynka co wyrzuca dane, ale z punktu widzenia programisty, to zespół złożonych algorytmów. I to tak zaprogramowanych, że mogą się uczyć na bazie dostarczonych danych. Na bazie generatora obrazów pokazał natomiast, jak ważne są dane wejściowe, odpowiednio skonstruowane zapytania oraz trening takich algorytmów, gdyż… oddają nam to, co im damy.

Całość zakończył krótkim podsumowaniem, że narzędzia AI są świetne, ale wciąż nieperfekcyjne i że wysokiej jakości dane są dla nich po prostu niezastąpionym paliwem, gdy zależy na merytoryce.

No pAIn no gAIn!

Drugim przewodnikiem był Krzysztof Wojewodzic z Escola S.A. Pod hasłem “No pAIn no gAIn! Digital Transition in AI era” przeprowadził uczestników przez różne ery AI, wskazując, że wciąż jesteśmy na początkowym etapie rozwoju. Wyjaśnił, że świadczy o tym forma naszej komunikacji ze sztuczną inteligencją, polegająca na wpisywaniu komend tekstowych, bo nawet forma mówiona polega na przekształcaniu mowy na tekst. I dobitnie podkreślił to przykładami z projektów, w których uczestniczył. Nie wszystkie zakończyły się sukcesem, właśnie z uwagi na ograniczenia algorytmów, a nie na wielkość budżetów (te w niektórych przypadkach wynosiły ok. 2M$) .

Konkluzja tego etapu była bardzo prosta – odpowiednia analiza to podstawa. Bardziej szczegółowo można to ująć w ten sposób: jeżeli chcesz wdrożyć rozwiązania AI, to przede wszystkim przeanalizuj i zrozum potrzeby, jakie masz. Potem zrób kolejną analizę i znajdź najlepsze rozwiązanie. Może się bowiem okazać, że sztuczna inteligencja nie jest ci potrzebna.
Best 2023 AI tools for business growth

Trzeci etap był bardziej praktyczny niż teoretyczny, bo Ahmed Hamouda z Nabda zaprezentował narzędzia z jakich warto korzystać w codziennej pracy. Wśród nich znalazły się takie, które wspomagają zarządzanie zespołami, tworzenie prezentacji a także komunikację w zespole czy zarządzanie mediami społecznościowymi. Każde z nich bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji i ułatwia pracę.

Podsumowując, często korzystamy ze wsparcia AI nawet o tym nie wiedząc.

Accelerate AI transformation with Microsoft without hype

Po krótkiej przerwie na scenie Michał Furmankiewicz z firmy Microsoft przedstawił, jak rozwijają się ich narzędzia i jak może je wykorzystać. Obecnie jest już tak zaprogramowane i spersonalizowane, że analizuje dane, intencje i konteksty, by dać konkretne wyniki. Na bazie tego, jakie rozwiązania i w jaki sposób są wdrażane, można było zaczerpnąć wiele inspiracji do wykorzystania takich analiz w innych aspektach. Przecież nie tylko Microsoft może łączyć różne narzędzia bazujące na AI by z nich stworzyć to jedno, automatyzujące wiele procesów od podsumowań spotkań aż do tworzenia raportów na podstawie przesłanych plików.

Wniosek? Oprogramowanie wykorzystujące zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji jest świetnym sposobem na uszczęśliwianie pracowników, którzy już nie muszą samodzielnie wykonywać tych “męczących” zadań. Automatyzacja zadań usprawnia pracę.

Customer-centric innovation with the help of AI

W piątej części podróży przewodnikiem był Fabian Strunden z Miro, który omówił narzędzie wskazując, jak rozwinęło się dzięki sztucznej inteligencji. Obecnie nie jest to tylko zwykła tablica, ale złożone narzędzie ułatwiające zarówno tworzenie map myśli poprzez generowanie treści, jak również planowanie procesów dzięki integracji z innymi narzędziami jak np. Jira, Azure, Adobe czy Microsoft 365.

Practical GenAI

Darek Kocięcki z The Software House, przewodnik szóstej części wycieczki po świecie sztucznej inteligencji, która miała miejsce po przerwie na lunch, jak jego poprzednicy zwracał uwagę na to, czym AI jest. Od samego początku w swoim wystąpieniu pod hasłem “Practical GenAI: Most common use cases of GenAI implemented today” wskazywał, że nowoczesna technologia może pomóc w rozwoju biznesów, ale nie da się tego zrobić bez odpowiednich analiz. Zaznaczał, że trzeba określić czy implementacja rozwiązań przełoży się na oszczędności lub wzrost przychodów, uwzględniając oczywiście oszacowane koszty wdrożeniowe. Wskazywał również, że zdecydowana większość tego typu przedsięwzięć kończy się porażką i trzeba się na to przygotować określając ryzyko na etapie planowania.

Na podstawie własnej firmy pokazał inspirujące przykłady. Jednym z nich był chatbot bazujący na konkretnych materiałach np. transkcypsjach podkastów, a drugi dotyczył platformy do szkoleń pracowników call-centre.

GenAI & Responsible Personalization at Scale

Kolejny etap, któremu przewodziły Jaimie Freeman & Talene Bilazarian z WhatsApp, dotyczył dopasowania rozwiązań do biznesu. Zaczęły jednak od przypomnienia tego, że nie każdy rozumie czym są rozwiązania AI, gdyż czasem są mylone z robotem lub mityczną postacią Ala. Następnie, na przykładzie Alby i jej firmy zajmującej się wypiekami, pokazały jak małe rozwiązania mogą wiele zmienić. W tym wypadku był to chatbot do komunikacji z klientami i dzięki niemu Alba mogła usprawnić zarządzanie swoim czasem.

Ponownie, na koniec sugerowały, aby przed wdrożeniem zastanowić się, czy w ogóle jest problem, który potrzebuje rozwiązania i czy to właśnie AI będzie najlepszą opcją. Zaznaczyły, że trzeba zawsze oszacować koszty i określić ryzyko dla takiego przedsięwzięcia.

Empower Your Marketing

Petr Hunka z Keboola pod hasłem “Empower Your Marketing: Automate Data Pipelines with AI Data Apps” przeprowadził uczestników przez ósmą część prezentując, czym jest i jak można wykorzystać narzędzie Keboola. W trakcie prezentacji wskazywał również gdzie i jak wykorzystali algorytmy sztucznej inteligencji, aby zwiększyć jego efektywność.

Automation of market analysis processes

Dziewiąta część była prowadzona przez Michała Niedolskiego z H2B Group i dotyczyła procesów automatyzacji. Na konkretnych przykładach, w. tym dotyczącym sieci hoteli oraz sklepów, pokazał jak AI i automatyzacja może znacząco usprawnić pewne procesy. W pierwszym wypadku było to wdrożenie polegające na analizie konkretnych stron (konkurencji, wydarzeń, itd.), by na podstawie zmian na nich wprowadzanych miała miejsce aktualizacja cen pokoi hotelowych jego klienta. Aby dokonać tego ręcznie, pracownik (lub grupa pracowników) musiałby stale monitorować i szukać informacji na danych stronach, a następnie przeklikać się przez wewnętrzny system cen. To znacząco usprawniło i zwiększyło efektywność procesu, eliminując żmudne zadanie.

W drugim przypadku system sklepu, na bazie danych zebranych o użytkowniku m.in. z historii zakupów oraz historii przeglądania, proponował dokupienie dodatkowych produktów. To dopasowanie oferty do potrzeb klientów zwiększyło przychody o 50M euro w pierwszym roku po wdrożeniu, przez co inwestycja zwróciła się w kilka miesięcy.

Na koniec, na bazie tych wdrożeń wskazał, że takie rozwiązania do automatyzacji można wykorzystać do zaawansowanych analizy rynków, w tym m.in. analizy stron konkurencji, systemów czy prognozowania trendów na bazie konkretnych danych, ale także do zwiększania konwersji w sklepach poprzez odpowiednie na potrzeby klientów.

Inclusivity by Design

Po krótkiej przerwie, Joanna Brassett i Thiara Cavadas z intO, pokazały zagrożenia związane z sztuczną inteligencją. Przede wszystkim w swoim wystąpieniu “Inclusivity by Design: An Equitable Approach to AI Innovatio” wskazywały, że algorytmy zwracają nam różne wersje tego, co im wskażemy jako źródło. I na bazie tego omówiły, że warto zadbać o inkluzywność, zarówno podczas przygotowywania danych, jak i w ramach zespołów pracujących nad rozwiązaniami sztucznej inteligencji. To ma nam pomóc tworzyć lepszy pokarm dla AI, a przez to otrzymawać lepsze i bardziej miarodajne wyniki.

Legal problems with AI

Przedostatni przewodnik, czyli Agnieszka Hajos-Iwańska z B2R Law zabrała uczestników w rejony prawnicze związane ze sztuczną inteligencją pod hasłem “What legal problems may appear when using AI?”. Być może, zaskoczeniem był fakt, że w prawie Unii Europejskiej nie ma obecnie definicji czym właściwie jest AI. Prelegentka wyjaśniła, że ma to związek z tym, że nadal nie wiemy, czym to właściwie jest, bo ta technologia cały czas rozwija się i zmienia w sposób dynamiczny. Jednocześnie podkreśliła, że ta sytuacja nie oznacza braku aktów prawnych, ponieważ są inne, powiązane np. RODO czy prawo autorskie, których należy przestrzegać.

Katowice, smart city, AI tools – challenges with data

Ostatni etap wycieczki poprowadził Łukasz Żółciak, Katowice City Council. Przedstawił on, czym może być “smart city” i jak daleko od futurystycznych wyobrażeń jest ono oddalone. Wskazał, że obecnie wdrażane rozwiązania polegają na ułatwieniu poruszania się po mieście, dbania o czystość oraz dotyczą planów zagospodarowania terenu. Plany te właśnie mogą być tworzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji przy zaawansowanej analizie podłoża i lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa inwestycji.

Podsumowanie

Podróż przez świat sztucznej inteligencji była jednocześnie inspirująca i edukująca. Prelegenci wskazywali, jakie obecnie mamy szanse oraz jakie są zagrożenia, jak przechodzić proces wdrażania nowych rozwiązań i że nie zawsze AI jest odpowiedzią, jakiej szukamy. Liczne przykłady wykorzystania, z sukcesem lub bez, zaawansowanych algorytmów dały świetny obraz, jak teoria ma się do praktyki. Z biznesowego punktu widzenia, była to bardzo dobra okazja do zdobycia cennej, konkretnej wiedzy jak można usprawniać biznes dla właścicieli firm i managerów, ale także działów marketingu.

Magdalena Kościółek
SEO i Content Specialist. Od 2016 roku pracuje z contentem, a od 2019 związana z branżą marketingu internetowego. Posiada doświadczenie działaniach off-site i on-site SEO, zarządzaniu stronami internetowymi oraz w tworzeniu content planów, redakcji i optymalizacji treści. Stale rozwija swoje umiejętności. Prywatnie książkoholiczka lubiąca, od czasu do czasu, zagrać w komputerowe w gry RPG.

Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (2 głosów, średnia: 5,00 / 5)
Loading...
Przewiń do góry