Kampania

W AdWords jest to podstawowy element konta. Kampania łączy grupy reklam kierowane na jedną lokalizację oraz działające wewnątrz jednego budżetu. Często tworzy się osobne kampanie dla różnych kategorii produktów lub usług.