Jak sprawdzać pozycje w Google w 2020 roku?

Robert Gąsior
Robert Gąsior
Archiwum 04.2020
 
Jak sprawdzać pozycje w Google w 2020 roku?

Jak sprawdzać pozycje
w Google w 2020 roku?

Pod koniec 2017 roku opublikowałem na naszym blogu wpis w którym omówiłem dziewięć na tamten czas wartych uwagi narzędzi do monitorowania pozycji słów kluczowych w Google. Mamy rok 2020, za nami dziesiątki zmian w serpach i większych bądź mniejszych aktualizacji algorytmu Google. Dzisiaj pod lupę został wzięty Monitoring Senuto, który jako jeden z trzech modułów Platformy Senuto – obok modułów Analizy widoczności oraz Bazy fraz kluczowych, stanowi (na tę chwilę) jedno z ciekawszych narzędzi do monitoringu słów kluczowych dostępnych na rynku.

 

Panel główny Monitoringu Senuto

Senuto Monitoring

W panelu głównym monitoringu znajdziemy listę i informacje zbiorcze dotyczące wszystkich projektów dodanych na naszym koncie. Począwszy od liczby projektów, łącznej liczby monitorowanych słów kluczowych, liczby słów w TOP3, TOP10, TOP50, a także słów kluczowych znajdujących się poza TOP50. Nie jestem tylko pewien, do jakiego zakresu poza TOP50 słowa kluczowe są sprawdzane, najprawdopodobniej jest to zakres do TOP100.

Monitoring Senuto wskazuje również ekwiwalent Google Ads, czyli estymowaną kwotę w złotych, którą należałoby wydać w Adsach, aby osiągnąć podobny ruch, który uzyskiwany jest z ruchu organicznego na bazie monitorowanych słów kluczowych. Dla przykładu dla serwisu Filmweb.pl będzie to kwota 3.5 mln zł.

Każdy dodany projekt w głównym panelu ma także podgląd na krótkie podsumowanie z najważniejszymi danymi: mini wykres z historią widoczności serwisu, czyli szacowanym miesięcznym ruchem z organicznych wyników wyszukiwania, pozycjami słów kluczowych w różnych zakresach, widoczność (to samo co na wykresie historii widoczności), liczba i średnia pozycja monitorowanych słów, oraz % wykorzystanego potencjału, który oznacza procent maksymalnego ruchu organicznego, jaki strona internetowa wyciąga z potencjału wszystkich monitorowanych słów kluczowych.

Po wejściu w projekt jako pierwszy przedstawia się wykres widoczności.

Widoczność

Możemy na nim prześledzić zmiany pozycji i widoczności w czasie dla takich danych jak:

– Historia: Pozycje TOP 3,
– Historia: Pozycje TOP 10,
– Historia: Pozycje TOP 50,
– Historia: Pozycje >50,
– Historia średniej pozycji,
– Historia widoczności organicznej,
– Historia widoczności słów long tail,
– Historia widoczności AdWords,
– Historia ekwiwalentu płatnej reklamy,
– Historia wzrostów,
– Historia spadków,
– Historia braku zmian pozycji.

Wszystkie powyższe dane możemy zestawić także ze stronami konkurencji, które wybieramy podczas tworzenia projektu.

 

Tworzenie projektu

Świetną opcją, którą oferuje Monitoring Senuto przy dodawaniu projektu jest możliwość wyboru rodzaju monitorowanej strony.

Mamy do wyboru:

– domenę i jej wszystkie subdomeny,
– wszystkie adresy domeny z pominięciem subdomen,
– monitorowanie wyłącznie adresów z wybranego katalogu,
– sprawdzanie pozycji wyłącznie dla wybranego adresu URL.

dodawanie projektu

 

Co ważne, przy dodawaniu projektu słowa kluczowe można podzielić na mniejsze grupy i dowolnie je nazywać. Taki podział znacznie ułatwia późniejszy monitoring i ułatwia pracę np. kiedy pozycjonowany sklep internetowy zawiera wiele kategorii, które chcemy rozdzielić. Bardzo dobrze sprawdzi się to również w przypadku wielotematycznych portali lub kiedy zwyczajnie chcemy, aby priorytetowe słowa kluczowe znajdowały się na innej liście niż pozostałe słowa.

grupy słów kluczowych

grupowanie słów kluczowych

 

W kroku trzecim, przy dodawaniu projektu możemy również wybrać konkurencyjne serwisy, które będą jednocześnie monitorowane z naszą stroną. W przypadku Filmweb.pl Senuto podpowiedziało ok. 100 konkurentów, których mogłem wybrać z listy, lub własnoręcznie wprowadzić adresy stron konkurencji, które mnie interesują.

konkurencja

 

Pozycje

pozycje

Pozycje to kluczowa sekcja w Monitoringu Senuto. Znajdują się w niej informacje dotyczące wszystkich monitorowanych słów kluczowych, które zostały dodane do projektu. Można podzielić ją na dwie główne podsekcje:

Tabela nr 1 z informacjami ogólnymi znanymi z modułu Analizy widoczności zwierającymi takie dane jak np. pozycja startowa (w dniu założenia projektu), aktualna pozycja, zmiana pozycji (względem dnia poprzedniego), widoczność, liczba wyszukiwań danego słowa kluczowego, czy mini wykresy z historią pozycji. Tabelę można dowolnie dostosować filtrując i usuwając nieprzydatne dla nas kolumny. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich powyższych danych również dla stron konkurencji, wybierając nad tabelą adres domeny, która nas interesuje. Dostępna jest opcja zaawansowanego filtrowania po słowie kluczowym, pozycji, historii, adresie URL i innych. Wszystkie dane można także wygodnie wyeksportować do pliku xlsx.

konkurencyjne serwisy

 

Tabela nr 2 w sekcji Pozycje to typowy monitoring, w którym możemy śledzić zmiany pozycji wszystkich słów kluczowych dodanych w projekcie w poszczególnych dniach tygodnia. Pozycje słów kluczowych, które nie odnotowały zmian zostały oznaczone kolorem szarym. Kolorem zielonym oznaczono wzrosty pozycji względem dnia poprzedniego, a kolorem czerwonym spadki względem dnia poprzedniego. Przy każdym słowie kluczowym znajduje się również adres URL, który jest aktualnie widoczny w wyszukiwarce Google na daną frazę.

pozycje słów kluczowych w tabeli

 

Wzrosty/Spadki

wzrosty i spadki pozycji

Jak sama nazwa wskazuje, w tej sekcji możemy prześledzić wzrosty i spadki dla wszystkich słów kluczowych, które dodaliśmy do monitorowania w dowolnym zakresie czasu. Sekcja podzielona jest na 2 zakładki: w pierwszej znajdują się tylko dane dla wzrostów, w drugiej wyłącznie dla spadków. Analogicznie jak w sekcji Pozycje mamy możliwość podejrzenia tych samych statystyk dla stron konkurencji, filtrowania, sortowania danych, wyboru grupy słów kluczowych, czy exportu raportu do pliku xlsx.

 

Strony

sekcja strony

W sekcji Strony znajdziemy dane bardzo podobne do tych z Ahrefs znanych z modułu „Najlepsze strony”. Co ciekawe: dla polskiego rynku Senuto monitoruje znacznie więcej słów kluczowych niż Ahrefs. Monitoring Senuto przedstawia te strony w monitorowanej domenie, które są najlepiej widoczne w wyszukiwarce Google na wszystkie słowa kluczowe dodane w naszym projekcie. W tabeli znajdziemy takie dane, jak widoczność danej strony, czyli estymowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania, liczbę fraz które monitorujemy i które znajdują się w TOP3, TOP10 i TOP50. Suma wyszukiwań, powinna określać średnią liczbę wyszukiwań dla wszystkich monitorowanych słów kluczowych dodanych do projektu, na które widoczny jest dany adres URL. Aczkolwiek dane nieco różnią się od tych z planera Google, więc nie jestem pewien czy na pewno dobrze to interpretuję. Przy każdej podstronie widoczne jest topowe słowo kluczowe z największym potencjałem oraz aktualna pozycja strony w Google na topowe słowo kluczowe.

Każda podstrona ma dodatkowy rozwijany panel, w którym znajdziemy pozostałe słowa kluczowe z projektu, na które aktualnie widoczna jest strona i jej podkatalogi.

rozszerzone dane

 

Wyniki rozszerzone

wyniki rozszerzone

Wyniki rozszerzone to sekcja, która prezentuje dane dotyczące wyników rozszerzonych, które są wyświetlane na monitorowane przez nasz słowa kluczowe w obrębie danego projektu w wyszukiwarce Google.

szczegółowe dane w wynikach rozszerzonych

 

W lewej kolumnie przy każdym z wyników rozszerzonych można również podejrzeć na jakie słowa kluczowe z naszego projektu są one widoczne. Przykładowo Google News widoczne jest łącznie dla 3 słów kluczowych, które dodałem i monitoruję w projekcie Filmweb.pl.

W kolumnie prawej przedstawiona jest historia wyników rozszerzonych. Dzięki niej możemy porównać liczbę słów kluczowych, na które był widoczny dany wynik rozszerzony w czasie. Historia wyników dla snippetów, aktualizowana jest co 7 dni.

historia wyników rozszerzonych

 

Konkurencja

analiza konkurencji

Sekcję z konkurencją można podzielić na 3 główne podsekcje:

 

• Statystyki widoczności

wykres ze statystykami widoczności

Powyższy wykres przedstawia monitorowany projekt Filmweb.pl wraz ze stronami konkurencji. Prezentuje on widoczność słów kluczowych, a dokładnie ich pozycje, które zostały dodane do monitorowania. Kolorem niebieskim zostały oznaczone słowa kluczowe w TOP3, fioletowym w TOP10, zielonym w TOP50. Bardzo fajne narzędzie, w którym możemy szybko podejrzeć i porównać się z konkurencją w dowolnym zakresie czasu.

 

• Konkurencja

konkurencyjne strony internetowe

Kolejna podsekcja to tabela, w której zestawiono nasz monitorowany projekt wraz z konkurencyjnymi serwisami, które zostały dodane przy tworzeniu projektu. Porównać możemy takie dane jak liczba słów kluczowych w TOP3, TOP10, TOP50, średnią pozycję monitorowanych słów, % wykorzystanego potencjału, estymowany ruch na stronie i ekwiwalent Google Ads.

 

• Macierz konkurencji

macierz konkurencji

Macierz konkurencji to niejako odwrócenie tabeli z poprzedniej podsekcji. W pierwszej kolumnie znajdują się nasze wszystkie monitorowane słowa kluczowe, dzięki czemu w prosty sposób możemy porównać pozycje naszej strony z konkurencją. Dodatkowo w tabeli codziennie są aktualizowane wzrosty i spadki pozycji poszczególnych słów kluczowych. Przy każdej frazie można znaleźć także średnią miesięczną liczbę wyszukiwań w Google, czy koszt kliknięcia w Google Ads.

 

Dodatkowe narzędzia

Poza opisanymi powyżej funkcjami Senuto oferuje także w ramach monitoringu pozycji dodatkowe narzędzia, które z pewnością przydadzą się każdemu specjaliście SEO, lub właścicielowi strony internetowej. Z narzędzi można korzystać jednak dopiero po dodaniu projektów do monitoringu.

 

• Analiza konkurencji

analiza konkurencjianaliza konkurentów

Dzięki temu narzędziu możemy porównać widoczność monitorowanych słów kluczowych z dowolną konkurencją na 3 sposoby:

– Wspólne słowa kluczowe – słowa, na które widoczna jest zarówno moja domena, jak i domeny konkurencji
– Słowa kluczowe konkurencji – słowa, na które widoczni są moi konkurenci, a moja domena nie jest
– Moje słowa kluczowe – słowa, na które widoczna jest moja domena, a domeny konkurencji nie są

Naszą stronę możemy porównywać jednocześnie z wieloma konkurentami, a także indywidualnie dostosować interaktywnymi suwakami zakresy widoczności od TOP1 do TOP50, które nas interesują.

  

• Kanibalizacja słów kluczowych

kanibalizacja słów kluczowych

To narzędzie umożliwia nam sprawdzenie, czy w serwisie występuje kanibalizacja słów kluczowych dla monitorowanych fraz dodanych w ramach projektu. Jeśli problem występuje narzędzie wskaże, które podstrony w serwisie są widoczne na te same słowa kluczowe, dzięki czemu będziemy mogli podjąć odpowiednie działania w celu wyeliminowana problemu. Warto z tego narzędzia korzystać regularnie i co jakiś czas monitorować stronę.

 

• Porównanie dni

porównanie dni

Narzędzie porównuje pozycje wszystkich monitorowanych słów kluczowych w projekcie dla dwóch lub więcej dat. W zależności od potrzeb możemy porównać historyczne pozycje np. dla czterech dat jednocześnie.

porównanie pozycji

Bardzo przydatne narzędzie do przygotowywania comiesięcznych raportów pozycji dla klientów. W prosty sposób można wykazać efekty prowadzonej kampanii SEO dla dowolnego okresu czasu. Przydałaby się jednak możliwość sortowania w kolumnach z datami od najwyższej do najniższej pozycji.  Na dzień dzisiejszy nie widzę, aby taka opcja była dostępna.

 

• Porównanie SERP

porównanie serp

Porównanie SERP to narzędzie, w którym możemy podejrzeć historyczne wyniki wyszukiwania w TOP10, TOP20 i TOP50 na wybrane słowo kluczowe. Przykładowo dla frazy „polskie filmy” i dat 24.04, 26.03, 28.03, 31.03 wyniki wyszukiwania Google prezentowały się następująco.

porównanie serpów

Dzięki takiej analizie prześledzenie nowych konkurencyjnych stron pojawiających się w serpach nie będzie problemem.

 

Tagowanie

tagowanie projektów

Warto również wspomnieć o możliwości tagowania monitorowanych projektów w Monitoringu Senuto. Dzięki zastosowaniu tagów możemy pogrupować prowadzone projekty według dowolnych kryteriów. Na przykład agencja SEO może przypisać do danego projektu tag z imieniem Specjalisty SEO, który jest opiekunem kampanii, dzięki czemu możemy na bieżąco obserwować efekty wszystkich projektów przypisanych do danego specjalisty. Tagi mogą również służyć do podziału projektów na kraje/miasta, rodzaje prowadzonych kampanii/usług, czy podziału budżetów jakie są wykorzystywane na działania SEO w zależności od projektu.

 

Raportowanie

Monitoring Senuto oferuje możliwość raportowania efektów prowadzonych działań SEO klientom na dwa sposoby:
– export danych do Excela i standardowa wysyłka mailem/GD,
– przydzielenie oddzielnego dostępu do Monitoringu Senuto jako Użytkownik Monitoringu.

Użytkownik Monitoringu ma możliwość sprawdzania danych wyłącznie dla projektów, które zostały mu udostępnione. Nie ma możliwość edycji projektów lub zmiany ustawień. Ten sposób jest chyba najwygodniejszą formą raportowania, jednak może wymagać wcześniejszego przeszkolenia klienta z interpretacji danych znajdujących się w monitoringu, jak również poruszania się po samym panelu.

Senuto umożliwia także integrację narzędzia z Google Analtycis, Google Search Console i Google Data Studio co pozwala na jeszcze dokładniejsze przedstawienie danych w raportach.

integracje

 

Cennik

Ceny pakietów są zależne w głównej mierze od ilości monitorowanych słów kluczowych i okresu subskrypcji 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Aktualnie dostępne są pakiety Small Business, Plus, Premium i Advanced.

cennik Senuto

W związku z panującą obecnie trudną sytuacją na rynku Senuto wyszło naprzeciw klientom i wprowadziło 50% obniżki cen dla pakietów rocznych. Narzędzie można również przetestować przez 14 dni zupełnie za darmo. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.senuto.com/pl/cennik/.

 

Dla kogo jest Monitoring Senuto?

Monitoring Senuto może śmiało konkurować z innymi znanymi narzędziami do monitorowania słów kluczowych dostępnymi na rynku. Ponieważ większość tych samych funkcjonalności jakie oferuje Monitoringu Senuto jest dostępna zarówno w małych jak i dużych pakietach narzędzie to znajdzie zastosowanie zarówno w dużych agencjach SEO/SEM, firmach które chcą monitorować prowadzone kampanie dla swoich biznesów, jak również u freelancerów i właścicieli stron internetowych.

Należy przypomnieć, że Senuto to narzędzie składające się z trzech modułów: Analiza widoczności, Baza fraz kluczowych i Monitoring. Otrzymujemy więc nie tylko zaawansowane narzędzie do monitoringu słów kluczowych, ale również niezły kombajn do podboju i analizy serpów w Google.

 

Robert Gąsior
Były pracownik na stanowisku Senior SEO Specialist w agencji DevaGroup. Zajmuje się tworzeniem audytów SEO, optymalizacją stron Klientów, a także realizacją strategii link buildingu.

Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (8 głosów, średnia: 5,00 / 5)
Loading...
Przewiń do góry